Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBALIŃSKI

Aktualność danych:

CYMBALIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYMBALIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBALIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie9 mężczyzn

  • mazowieckie24 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).