Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBALSKI

Aktualność danych:

CYMBALSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (8 osób), lubuskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYMBALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn

  • lubuskie8 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie6 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).