Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBORSKA

Aktualność danych:

CYMBORSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

95

kobiet

Męska forma nazwiska to CYMBORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubelskie44 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).