Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBORSKI

Aktualność danych:

CYMBORSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYMBORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • lubelskie61 mężczyzn

  • mazowieckie12 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).