Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBROWSKI

Aktualność danych:

CYMBROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

2

kobiety

7

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.29.

Żeńska forma nazwiska to CYMBROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2934. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).