Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMEK

Aktualność danych:

CYMEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (81 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

126

kobiet

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie24 mężczyzn, 22 kobiety

  • podlaskie43 mężczyzn, 38 kobiet

  • pomorskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).