Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMERKIEWICZ

Aktualność danych:

CYMERKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

65

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMERKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie31 mężczyzn, 35 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).