Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMERSKA

Aktualność danych:

CYMERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (19 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

kobiet

Męska forma nazwiska to CYMERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • mazowieckie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).