Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMKIEJ

Aktualność danych:

CYMKIEJ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie zachodniopomorskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

15

kobiet

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.71.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMKIEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • zachodniopomorskie19 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).