Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMOREK

Aktualność danych:

CYMOREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (89 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

64

kobiety

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMOREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • śląskie44 mężczyzn, 45 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).