Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYNARZEWSKI

Aktualność danych:

CYNARZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYNARZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYNARZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).