Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYNDROWSKA

Aktualność danych:

CYNDROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (6 osób), łódzkim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

kobiety

Męska forma nazwiska to CYNDROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYNDROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • łódzkie6 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).