Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYNIAK

Aktualność danych:

CYNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (287 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 407 osób, z czego:

203

kobiety

204

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2763. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2737. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie153 mężczyzn, 134 kobiety

  • mazowieckie16 mężczyzn, 22 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).