Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYNIEWSKA

Aktualność danych:

CYNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 10 osób, z czego:

10

kobiet

Męska forma nazwiska to CYNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie3 kobiety

  • podlaskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).