Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYNKOWSKA

Aktualność danych:

CYNKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

kobiety

Męska forma nazwiska to CYNKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYNKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie14 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).