Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYNOWSKA

Aktualność danych:

CYNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to CYNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie28 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie10 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).