Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPARA

Aktualność danych:

CYPARA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (107 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 169 osób, z czego:

88

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPARA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie51 mężczyzn, 56 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: