Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPARSKA

Aktualność danych:

CYPARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (60 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

130

kobiet

Męska forma nazwiska to CYPARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • opolskie7 kobiet

  • podkarpackie60 kobiet

  • pomorskie12 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).