Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPARSKI

Aktualność danych:

CYPARSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

2

kobiety

121

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYPARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2812. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie59 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).