Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPCARZ

Aktualność danych:

CYPCARZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (77 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

61

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPCARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie38 mężczyzn, 39 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).