Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPEL

Aktualność danych:

CYPEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (122 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 279 osób, z czego:

136

kobiet

143

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2798. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie62 mężczyzn, 60 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie28 mężczyzn, 30 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: