Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPERSKA

Aktualność danych:

CYPERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

99

kobiet

Męska forma nazwiska to CYPERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • pomorskie68 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).