Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPLIŃSKI

Aktualność danych:

CYPLIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYPLIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPLIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • śląskie27 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).