Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPROWSKA

Aktualność danych:

CYPROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (37 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

65

kobiet

Męska forma nazwiska to CYPROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie15 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • wielkopolskie37 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).