Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPRYŚ

Aktualność danych:

CYPRYŚ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (68 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 93 osoby, z czego:

54

kobiety

39

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPRYŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie35 mężczyzn, 33 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).