Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPRYCH

Aktualność danych:

CYPRYCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

86

kobiet

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPRYCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie47 mężczyzn, 46 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).