Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPRYCH

Aktualność danych:

CYPRYCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (93 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

86

kobiet

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPRYCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie47 mężczyzn, 46 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).