Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPRYJAŃSKA

Aktualność danych:

CYPRYJAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

50

kobiet

Męska forma nazwiska to CYPRYJAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPRYJAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubuskie15 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).