Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYPRYJAŃSKI

Aktualność danych:

CYPRYJAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYPRYJAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYPRYJAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • lubuskie15 mężczyzn

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).