Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRAŃSKA

Aktualność danych:

CYRAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (37 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

164

kobiety

Męska forma nazwiska to CYRAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2805. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • łódzkie19 kobiet

  • mazowieckie37 kobiet

  • podkarpackie11 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • świętokrzyskie18 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).