Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRANA

Aktualność danych:

CYRANA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 142 osoby, z czego:

70

kobiet

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRANA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • podkarpackie33 mężczyzn, 22 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).