Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRANKIEWICZ

Aktualność danych:

CYRANKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 193 osoby, z czego:

101

kobiet

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRANKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie27 mężczyzn, 25 kobiet

  • lubelskie26 mężczyzn, 23 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: