Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRANKOWSKA

Aktualność danych:

CYRANKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (133 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 398 osób, z czego:

398

kobiet

Męska forma nazwiska to CYRANKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2571. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRANKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie133 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • mazowieckie41 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie36 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie21 kobiet

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: