Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRANOWSKA

Aktualność danych:

CYRANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

178

kobiet

Męska forma nazwiska to CYRANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie26 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie6 kobiet

 • mazowieckie29 kobiet

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • świętokrzyskie27 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).