Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRANOWSKI

Aktualność danych:

CYRANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (31 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

186

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYRANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2747. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn

 • lubelskie31 mężczyzn

 • lubuskie2 mężczyzn

 • mazowieckie24 mężczyzn

 • pomorskie19 mężczyzn

 • śląskie9 mężczyzn

 • świętokrzyskie22 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie10 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).