Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRKIEL

Aktualność danych:

CYRKIEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

55

kobiet

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRKIEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie19 mężczyzn, 19 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie18 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).