Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRKLEWICZ

Aktualność danych:

CYRKLEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

55

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRKLEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie29 mężczyzn, 39 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).