Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRNEK

Aktualność danych:

CYRNEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (188 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 303 osoby, z czego:

156

kobiet

147

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRNEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie96 mężczyzn, 92 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie12 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: