Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYROŃ

Aktualność danych:

CYROŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (493 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 695 osób, z czego:

354

kobiety

341

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2615. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2592. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYROŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie249 mężczyzn, 244 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).