Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYROCKA

Aktualność danych:

CYROCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

78

kobiet

Męska forma nazwiska to CYROCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYROCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • pomorskie59 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).