Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYROCKI

Aktualność danych:

CYROCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

71

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYROCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYROCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • pomorskie55 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).