Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRSKA

Aktualność danych:

CYRSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

kobiet

Męska forma nazwiska to CYRSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie7 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).