Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRSKI

Aktualność danych:

CYRSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYRSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie6 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).