Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRULICZEK

Aktualność danych:

CYRULICZEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

31

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRULICZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • opolskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).