Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRULSKA

Aktualność danych:

CYRULSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Męska forma nazwiska to CYRULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie6 kobiet

  • łódzkie44 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: