Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRUS

Aktualność danych:

CYRUS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 221 osób, z czego:

121

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie37 mężczyzn, 49 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: