Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRWUS

Aktualność danych:

CYRWUS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (277 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 367 osób, z czego:

183

kobiety

184

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2749. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRWUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie152 mężczyzn, 125 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: