Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRYS

Aktualność danych:

CYRYS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

77

kobiet

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRYS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie31 mężczyzn, 29 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).