Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYRZAN

Aktualność danych:

CYRZAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (336 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 398 osób, z czego:

202

kobiety

196

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2764. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2745. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYRZAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie170 mężczyzn, 166 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).