Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYSARZ

Aktualność danych:

CYSARZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 196 osób, z czego:

99

kobiet

97

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYSARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie38 mężczyzn, 35 kobiet

  • pomorskie30 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: