Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYSEK

Aktualność danych:

CYSEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

29

kobiet

31

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYSEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).